Periodisk sammanställning - Aktuell information och datum om Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning

Periodisk Sammanställning

Periodisk sammanställning är en redovisning som ska lämnas in till Skatteverket månadsvis eller kvartalsvis. Den periodiska sammanställningen består av alla de företag som du sålt momsfritt till inom EU.

I den periodiska sammanställningen ska det finnas alla företags momsregistreringsnummer finns med samt beloppet ni sålt för om företagens säte finns i den Europeiska Unionen. För varje företag räcker det med en summering av den momsfria summan som ni sålt för. Alla dessa försäljningar ska sedan rapporteras till skatteverket varje månad eller varje kvartal beroende på vilken typ av företag ni är.

Vilka varor och tjänster ska räknas in i den periodiska sammanställningen?

I den till Skatteverket inrapporterade periodiska sammanställningen ska alla varor och alla tjänster, oaktat art, som köparen in EU önskar ha momsfritt. I den periodiska sammanställningen ska inte försäljning till Norge räknas med. För att ni ska kunna rapportera in detta till en periodisk sammanställning krävs det att köparen lämnat sitt VAT-nummer och att ni angett detta nummer på er faktura till köpare.

Köparen Uppgifter gällande momsdeklaration

Köparen av de varor som ni säljer momsfritt ska deklareras i köparens hemland och betalas moms på dessa. Det Skatteverket gör med de uppgifter som ni lämnat, är att skicka de till respektive lands skattemyndighet så att de kan säkerställa att köparen betalat in moms motsvarande de som ni redovisat i er periodiska sammanställning.

Lämna in den periodiska sammanställningen

Det finns flera sätt som ni kan lämna i er periodiska sammanställning till Skatteverket:

  • Elektronisk via e-tjänsten Periodisk sammanställning hos Skatteverket
  • Elektronisk via tjänsten filöverföring hos Skatteverket
  • På papper via blanketten SKV 5740 som inte går att hämta via nätet utan måste beställas hos Skatteverket.

För de olika e-tjänsterna hos Skatteverket krävs att ni har en e-legitimation samt föranmält vilka tjänster ni vill använda elektroniskt.Datum för den Periodiska Sammanställningen

Skattedeklaration & Periodisk Sammanställning

Den periodiska sammanställningen ska lämnas in samma datum varje efterföljande månad till Skatteverket oavsett om ni har månadsvis eller kvartalsvis sammanställning. De datum som gäller är den 20:e varje månad i fall ni redovisar på papper och den 25:e om ni redovisar elektroniskt. Datumen gäller för den tidpunkt Skatteverket ska ha era handlingar hos sig.

Kvartalsvis periodisk sammanställning

Ifall ni har kvartalsvis periodisk sammanställning är det denna månad som ni ska lämna in sammanställning. Dock så skulle den periodiska sammanställningen redan varit inne om ni lämnar via papper. Om ni har kvartalsvis periodisk sammanställning är det denna månad som ni ska lämna in sammanställning. Även i elektronisk form är det för sent att lämna in den.

Månadsvis periodisk sammanställning

Ifall ni ska lämna in den periodiska sammanställningen varje månad bör ni ta fram bra rutiner för att effektivisera arbetet.

Ifall ni har periodisk sammanställning varje månad skulle den periodiska sammanställningen redan varit inne för denna månad. Om ni har månadsvis periodisk sammanställning är det för sent att lämna in den även i elektronisk form om ni ska vara säker på att slippa förseningsavgiften.

Vad händer om den periodiska sammanställningen kommer in för sent?

I fall den periodiska sammanställningen lämnas i senare till skatteverken än den 20:e för pappersinlämning eller den 25:e för elektronisk inlämning kan skatteverket ta en förseningsavgift på 1000 kronor.

Mer att läsa om den Periodiska Sammanställningen

På nedanstående länkar finns det mycket mer att läsa om den periodiska sammanställningen.

Hjälp med Periodisk Sammanställning

Deklarationshjälp vid Periodisk Sammanställning

De flesta mindre företagen tar hjälp vid deklaration eller periodisk sammanställning av en redovisningsbyrå för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Ett bra sätt att få hjälp med ekonomin är att även låta redovisningsbyrån får i uppgift att belåna fakturorna enligt vissa premisser vilket kan ge er betydligt bättre kassaflöde eftersom ni inte vänta så lång tid innan ni får betalningen. Tänk på att det också går att utföra factoring på utländska fakturor s.k. exportfactoring, både fakturabelåning eller fakturaköp.